Tandlæge

Meriam Galai

Meriam Galai er født og opvokset i Århus og har tilbragt sin skolegang i Egå og Risskov. Meriam er født i 1978 og uddannet fra Århus Tandlæge Skole i 2004. Hun har i sin karriere fortrinsvis arbejdet i privatpraksis. Meriam har arbejdet som tandlæge 5 år på en klinik på Ingerslevs Boulevard i Århus, efterfølgende 1 år som barselsvikar hos Din Tandlæge i Havndal og herefter et lille års tid hos tandlægerne i M.P. Bruuns Gade i Århus C. 1. Juni 2011 overtog Meriam Tandklinikken på Egebæksvej i Højbjerg. Meriam har løbende gennemgået kurser og deltaget i videreuddannelse, for at sikre en professionel og kompetent behandling. Hun beskæftiger sig med alle typer af behandling i voksentandplejen, men har også i Havndal beskæftiget sig med behandling af børn.

Klinikkens persondatapolitik for patientbehandling

Nedenfor kan du læse klinikkens persondatapolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at vi registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har vi pligt til at gøre efter hhv. autorisationsloven, journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som vi registrerer og behandler om dig, har vi pligt til at opbevare sikkert, ligesom vi har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan, hvor det er nødvendigt, udveksles internt på klinikken, hvorimod videregivelse af helbredsoplysninger til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender vi til brug for afregningsmæssige formål, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig, fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandlæge, overfører vi din journal til din nye tandlæge, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan vi opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

Oplysninger om dig, som klinikken opbevarer til brug for afregningsmæssige formål, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformål registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at vi har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede os om at rette oplysningerne. Vi må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede os om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk 

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk

Klinikassistent

Britt Andersen

Britt Andersen har arbejdet på Tandklinikken Egebæksvej siden 1994. Britt er uddannet fra Århus Tandlægeskole.
 

tandklinikken-egebaeksvej.dk © 2011 • Meriam Galai • Egebæksvej 94 • 8270 Højbjerg • Tlf: 86 27 10 01 • CVR: 33530188